Publicaties en inspiratie

Heb je interesse in de kunst van begeleiden? In ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van organisaties? Wij ook! Het is onze passie, ons vak, ons leven. We delen onze kennis graag met collega coaches en therapeuten, met jou, in de hoop dat het je inspireert. Daarom schrijven we in tijdschriften als Counselling Magazine en Tijdschrift voor Coaching. De publicaties gaan over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van professioneel begeleiden. Onderbouwd met een integrale visie en gebaseerd op moderne psychologie en tijdloze wijsheidstradities.

Hieronder vind je een aantal van onze artikelen. En het managementboek ‘De organisatie van geluk‘ van Alexander van den Berg.

Laat je ons weten wat het je gebracht heeft? Via facebook, twitter of linkedin?

De Academie

Het eerste boek over de grote waarde van de geluksfactor in bedrijf en organisatie. Geluk werkt!

Wetenschappelijk onderzoek in de toegepaste sociale wetenschappen bevestigt de waarde van een positieve managementbenadering die de factor ‘geluk’ nadrukkelijk als een doel ziet.

Alexander van den Berg analyseerde honderden onderzoeken op dit gebied en verwerkt in dit boek zijn wetenschappelijke inzichten. Ook geeft hij bruikbare tips en adviezen om dat inzicht in de praktijk te brengen.

Tijdschrift voor Coaching

Er lijkt zich een tweedeling voor te doen in coachland. Enerzijds zien we een rationalisering die gepaard gaat met certificering, accreditatie van opleidingen, verzakelijking en protocollen. Hier roepen mensen vooral: “Ik wil wel doen wat werkt!”. Anderzijds is er een intuïtieve stroming, met meer aandacht voor de mens, relaties, het vrije karakter van coaching en meer exotische visies. Deze kent een zachter karakter en hier roepen mensen vooral: “Ik wil coachen met hart en ziel!”. Wat betekent deze tegenstelling? Sluiten beide benaderingen elkaar uit? Wat gaat dit betekenen voor de toekomst van coaching?

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

De zorg voor vitaliteit is letterlijk van levensbelang. Zowel voor de mens, als voor de organisatie. Vitaliteit kunnen we beschouwen als een eigenschap van een systeem, te weten: levensenergie. Er bestaan vele factoren die erop van invloed zijn. Dit maakt vitaliteit enerzijds een complex en ongrijpbaar begrip en anderzijds eenvoudig voelbaar, als energie. Hoe zorg je dat mensen en de organisatie continu vernieuwende energie kunnen scheppen? Ofwel, hoe komen we van zwaar en moeizaam naar licht en gesmeerd? Een goed gesprek biedt uitkomst.

Tijdschrift voor Coaching

Een man zag eens twee samoerai met elkaar in strijd. De ene samoerai versloeg de andere met opvallende souplesse. De man vroeg hem hoe hij zich zo goed staande hield in dat gevecht. “Welk gevecht?” vroeg de samoerai. “Het gevecht dat je zojuist hebt gewonnen!” zei de man enigszins verward. “Dat was geen gevecht. Dat was een dans”, reageerde de samoerai. “In een gevecht zijn er twee: jij tegen de ander. Als je danst, verlies je jezelf in de dans. Dan is er niemand. Alleen de dans.” “Toch zag het er voor mij uit als een gevecht”, zei de man geërgerd. “Ja”, antwoordde de samoerai, “net zoals jij nu met mij in gevecht bent en ik dat ervaar als een dans.”

Tijdschrift voor Coaching

Wij geven betekenis aan het leven met verhalen. In essentie zijn dat heldenverhalen over het aangaan van uitdagingen, de intentie deze te overwinnen en de groei die daarvoor nodig is. Deze uitgangspunten gelden ook voor coaching. Het verschil tussen een held en een coachee is dat de coachee wordt begeleid door een coach. In alle ‘grote verhalen’ wordt de held bijgestaan door ‘helpers’; soms gewild, soms ongewild, zichtbaar en onzichtbaar en soms zelfs vermomd als ‘vijand’. Is de coach wellicht zo’n helper? Coaching is in essentie het begeleiden van een leerproces. Wat zijn de meest relevante leertheorieën en wat betekent dat voor de coach als helper?

Loopbaanvisie

Angst en zijn tegenhanger moed zijn onderbelichte factoren in de loopbaan- wereld. Verandering en ontwikkeling in werk en loopbaan gaan vaak gepaard met angst. Ons werk raakt aan ons wezen. Of je nu werkt om te leven, of leeft om te werken. En of je nu noodgedwongen of vrijwillig met arbeids- en loop- baanvraagstukken wordt geconfronteerd. Die angst kan mild of overweldigend zijn. En soms is hij terecht, soms niet. Hoe dan ook, leren omgaan met angst is essentieel. Als loopbaanprofessional kun je mensen helpen hun angsten te overwinnen. Sterker nog, je kunt hen helpen moed te ontwikkelen. Hoe doe je dat? Wat is angst en wat is moed? Hoe hangen angst en moed samen?

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Ontwikkeling in organisaties betekent vooral mensen bewegen tot verandering. Dat gaat niet altijd vanzelf. Sterker nog, dat kan moeizaam en stroperig gaan en gepaard gaan met onzekerheid en frustratie. Het kan allemaal soepeler verlopen, door het cultiveren van vertrouwen. Waarom is dat zo?

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Hoe komt het toch dat ze het niet doen? Dat de mensen niet in beweging komen? Dat ze niet doen wat ze al lang kunnen, zelfs al lang willen?’ Die vraag hoor ik als adviseur regelmatig. Menig organisatieontwikkelingstraject mislukt, zelfs als er voldoende draagvlak en kwaliteit is. Dat is soms aan ‘de waan van de dag’ te wijten. Vaak komt het door onderliggende angst. Je kunt nog zoveel proberen het veilig te maken, op een bepaald moment zullen mensen zelf uit hun comfort-zone moeten treden. Daar is moed voor nodig. Een lerende organisatie is een organisatie die van mensen helden maakt.

Tijdschrift voor Coaching

In toenemende mate richten coaches en adviseurs zich op het bevorderen van vitaliteit. Vaak doen ze dat door de gezondheid van mensen te verbeteren. Dat geeft niet altijd voldoende verbetering van de vitaliteit. We zien regelmatig gezonde mensen die niet vitaal zijn. Andersom, vitale zieke mensen, zien we ook. We zien blijkbaar snel iets over het hoofd als we het over vitaliteit hebben. Drie begrippen zijn belangrijk voor het bevorderen van vitaliteit, te weten: synergie, geluk en vertrouwen. Alle drie mogen we niet over het hoofd zien. Waarom is dat zo? Wat is vitaliteit eigenlijk en hoe is het te bevorderen? Kortom, we gaan op zoek naar de essentie van vitaliteit en hoe wij duurzaam vitaliteit kunnen bevorderen.

Loopbaanvisie

Als mens ontkom je niet aan de vraag wat goed en wat slecht is. Of beter gezegd: wat goed en wat kwaad is. Deze vraag is inherent aan ons mens-zijn. Dus speelt die vraag ook een rol bij loopbaanontwikkeling. Dat is immers mensenwerk. Vragen over goed en kwaad vormen het domein van de ethiek. Wat is ethiek eigenlijk?

Tijdschrift voor Coaching

‘Ken Uzelve’ stond boven de ingang van het Orakel van Delphi. Dit devies pleit voor wijsheid en is al duizenden jaren populair. Het credo wordt in coaching met een aantal grote vragen nageleefd, zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Die laatste vraag wordt ten onrechte nog vaak gesteld in de coachpraktijk. Hij blijkt namelijk niet veel op te leveren. In plaats daarvan kun je beter vragen: wat maakt jou gelukkig?

Tijdschrift voor Coaching

Als coach loop je tegen problemen aan. Dat is je vak. Zo kent iedereen coachees die aangeven wel te willen, maar niet weten hoe te veranderen. Of coachees die gewoonweg zeggen:“Ja dag, daar begin ik niet aan.” Hoe ga je om met de verscheidenheid aan problemen die je als coach tegenkomt?

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Nieuw onderzoek naar motivatie levert weinig tot geen nieuwe theorieën op. Dat is goed. Er zijn al voldoende theorieën over motivatie. Nu is het zaak om de waarde van die theorieën aan te tonen, en ze samen te voegen.

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Hersenonderzoek heeft aangetoond dat… vaak volgt er een feit dat erin gaat als zoete koek. Hersenen zijn hot. Als er onderzoek naar is gedaan, geloven we het al snel. Hersenonderzoek toont ons, naast praktisch onderzoek, welke leerpraktijken zinvol zijn en welke niet. Toch zijn niet alle inzichten uit hersenonderzoek direct toepasbaar in de praktijk van Human Resource Development. Verkeerde keuzes kunnen ertoe leiden dat management development programma’s en trainingen zijn gebaseerd op de verkeerde uitgangspunten. Dergelijke kostbare programma’s leveren dan te weinig op. We mogen dus voorzichtig zijn met onze kennis over de hersenen.